Mapy a sprievodcovia pre orientáciu po cyklotrasách v okolí Prešova
Vydalo OZ Ekosvinka vo vydavateľsve Michala Vaška v počte 2000 ks.
Mapa regiónu Povodia Svinky s vyznačnými cyklotrasami, turistickými trasami a zaujimavosťami z jednotlivých obci a regiónu
Mierka nevyznačená,    Rok vydania 2004.Prešov a Okolie č. 1112. Turisticka a cyklo mapa Prešova a okolia severným smerom.
Na lícnej strane je turistická mapa na rubovej informácie o zaujimavostiach z obci regiónu, pohľadová mapka regiónu
Mierka mapy 1:50 000,    Rok vydania 2007.Košice sever č. 1111. Turisticka a cyklo mapa Prešova a okolia južným smerom.
Na lícnej strane je turistická mapa na rubovej informácie o zaujimavostiach z obci regiónu, pohľadová mapka regiónu
Mierka mapy 1:50 000,    Rok vydania 2007.Mapa turistických zaujímavostí na kvalitnom mapovom podklade VKÚ Harmanec. Obsahuje samostatnú mapovú a textovú časť. Priamo v mape sú zvýraznené najzaujimavejšie turistické objekty s ích podrobným popisom v textovej časti.
Mierka 1:100 000.    Rok vydania 1996.


Turistická mapa Šarišskej vrchoviny od vydavateľstva VKÚ Harmanec. Na lícnej strane je turistická mapa na rubovej informácie o zaujimavostiach z obci regiónu mapka regiónu
Mierka mapy 1:50 000    Rok vydania 1995.


Turistická mapa Slanských vrchov (Dargov) od vydavateľstva VKÚ Harmanec. Na lícnej strane je turistická mapa na rubovej informácie o zaujimavostiach z obci regiónu mapka regiónu
Mierka mapy 1:50 000    Rok vydania 1995.


Turistická mapa Slanských vrchov (Veľká Domaša) od vydavateľstva VKÚ Harmanec. Na lícnej strane je turistická mapa na rubovej informácie o zaujimavostiach z obci regiónu mapka regiónu
Mierka mapy 1:50 000    Rok vydania 1995.


Slovenský cykloklub Šariš Prešov
Baštová 43, 080 01 Prešov
0905/200 766
Ľubo Hrečko