Rozdelenie cyklotrás:

Podľa charakteru terénu:
- cestná cykloturistika
Trasy sú zjazdné všetkými druhmi bicyklov (cestné, trekkingové, horské). Sú obyčajne vedené po asfaltových, prípadne penetrovaných cestách. Využívajú sieť ciest II. a III. triedy, asfaltové účelové komunikácie. V symbolike orientačných cykloprvkov sa používa pri veľkých i malých cyklosmerovkách logo cyklistu vo farbe príslušnej trasy. Cyklista ide po rovine.
- horská cykloturistika

Trasy sú obyčajne zjazdné iba na horských bicykloch (prípadne na trekkingových bicykloch). Zväčša vedú po makadamových, lesných a poľných cestách s prírodným povrchom. Platí tu častokrát zásada, že po období dažďov sú nezjazdné. V symbolike orientačných cykloprvkov sa používa pri veľkých i malých cyklosmerovkách logo cyklistu vo farbe príslušnej trasy. Cyklista ide do kopca.

Podľa farebného označenia cyklotrás

- červená


- výlučne cyklomagistrály – diaľkové trasy, ktoré vedú viacerými okresmi a častokrát i krajmi
- najčastejšie vedú údoliami riek alebo prechodmi hôr s aspektom prevedenia cyklistu najzaujímavejšími miestami krajiny, pričom sa kladie dôraz na nenáročnosť týchto trás

- modrá
- paralelné trasy k diaľkovým cyklomagistrálam
- dlhšie trasy mimo magistrály, resp. náročnejšie trasy mimo magistrál

- zelená - stredné a nenáročné trasy, okruhy zdravia a rodinné trasy
- žltá - spojky medzi cyklotrasami alebo krátke odbočky k rôznym prírodným, historickým a technickým zaujímavostiam


Podľa náročnosti (uvádzané v literatúre a pri popisoch trás):

REKREA Menej náročné trasy a okruhy pre oboznámenie sa s jazdou na bicykli.Vyžadujú základy techniky jazdy na bicykli a základný fyzický fond.
SPORT Náročnejšie športové okruhy alebo cyklotrasy, ktoré vyžadujú dobré zvládnutie techniky jazdy na bicykli a dobrú fyzickú kondíciu.
EXPERT Náročné trasy a okruhy pre cykloturistov, ktoré venujú tomuto koníčku dostatok času. Musia mať veľmi dobre zvládnutú techniku jazdy na bicykli a veľmi dobrú kondíciu. Trasy takéhoto charakteru sú vedené väčšinou po prírodných cestách v horskom prostredí, určených pre MTB.

Podľa povrchu:


asfaltový povrch


Kvalitný asfaltový povrch štátnych ciest II. a III. triedy a niektorých hrádzí a účelových komunikácií. Niekedy sa síce stáva, že niektorý úsek cesty je dočasne „rozbitý“ a patril by do nižšej kategórie, avšak ak je predpokladaná jeho obnova, uvádza sa v tejto kategórii.


penetrovaný povrch


Jedná sa o nekvalitný asfaltový povrch, hrubozrnný asfalt sekundárne použitý. Do tejto kategórie obyčajne patria účelové cesty a asfaltované lesné cesty. Môže sem byť zaradená i štátna cesta II. resp. III. triedy dlhodobo neudržiavaná.


makadamový povrch


Patria sem spevnené cesty a hrádze, ktorých povrch je upravený bez penetrácie – asfaltovania. Obyčajne podklad tvoria ujazdené a ubité vrstvy kamenistého a štrkového podkladu. Do tejto kategórie sú zaradené niektoré účelové komunikácie a upravené lesné a poľné cesty.


prírodný povrch


Patria sem neupravené cesty a chodníčky s prírodným hlinitým povrchom. Je to väčšina poľných a lesných ciest, ako i časť zjazdných turistických chodníkov a cestičiek.
Slovenský cykloklub Šariš Prešov
Baštová 43, 080 01 Prešov
0905/200 766
Ľubo Hrečko