V jednoduchosti je možné tvorbu cyklotrás rozdeliť do dvoch skupín:

- cyklotrasy v meste - cyklocestičky (niekde uvádzané ako cyklochodníky)

Väčšinou asfaltové cestičky oddelené od cestnej premávky, niekedy aj v spoločnom dopravnom priestore s automobilovou premávkou.
Tvoria sa predovšetkým v dôsledku vymedzenia priestoru pre pohyb cyklistov v meste, pričom v tomto prípade bicykel slúži ako dopravný prostriedok k dosiahnutiu určitého cieľa. V porovnaní s inými dopravnými prostriedkami má množstvo výhod.
Predovšetkým v rádiuse okolo 1 - 8 kilometrov je najrýchlejším dopravným prostriedkom.
Je ho možné odstaviť - "zaparkovať" pár metrov od nášho vytýčeného cieľa.
Zaberá malú parkovaciu plochu.

- cyklotrasy mimo mesta 

Vytvárajú sa najmä mimo miest. Slúžia k aktívnemu pohybu na bicykli. Čím je zabezpečená regenerácia fyzických i duševných síl. Pričom pohyb na bicykli má v porovnaní s inými športmi množstvo výhod. Medzi najvýznamnejšie možno uviesť nižšiu záťaž kĺbov, najrýchlejší dopravný prostriedok poháňaný ľudskou silou, možnosť denne prejsť niekoľko desiatok kilometrov. V zahraničí sú cyklotrasy často využívané napríklad i chodcami a korčuliarmi. Hlavným cieľom je oddelenie cyklistov od motoristov, čím sa najmä zvyšuje  bezpečnosť cyklistov. Toto sa uskutočňuje z dôvodu veľkej zraniteľnosti cyklistov v cestnej premávke. Nemenej významným dôvodom tvorby cyklotrás je i spoznávanie krajiny, historických, kultúrnych a prírodných zaujímavostí v regióne.

 

Naša organizácia spolupracuje s viacerými organizáciami na zlepšovaní podmienok pohybu na bicykli, v samotnom meste Prešov. Dôraz však kladieme na tvorbu cyklotrás v Prešovskom regióne.

Organizácia SCK Šariš Prešov je schopná zabezpečíť a zabezpečuje komplexný proces značenia cyklotrás. Pričom tento proces pozostáva so súboru činností od samotného návrhu vedenia cyklotrás, až po ich vyznačenie v teréne. Nemenej dôležitou je po odovzdaní do prevádzky údržba značenia cyklotrás.